Home

Contact gegevens

Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest
Boerhaaveplein 19
2343 LT Oegstgeest
KVK-nummer: 77541499
AGB-code: 53533252
Bankrekeningnummer: NL95 RABO 035 22 82 636

Voor contact:

Wijkmanager Veronique Wertenbroek

Nieuws

DIT IS OEGSTSGEEST: zorg voor elkaar

Titel: DIT IS OEGSTSGEEST: zorg voor elkaar Oegstgeest is een dorp waar inwoners voor elkaar zorgen: het dorp telt een groot aantal vrijwilligers en zijn er veel actieve inwoners die zich inzetten voor hun dorpsgenoten. De coronacrisis duurt langer dan we willen, helaas. Ook voor komende maanden is het onduidelijk wat er aan ontmoetingen en activiteiten mogelijk is. We zetten voor u een aantal opties op een rij. Ook komende winter willen we voor elkaar zorgen! Kijk hier voor de winterspecial!

Maatschappelijke organisaties Oegstgeest tekenen pact Zeker Thuis

Alle organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Oegstgeest hebben op 8 oktober jl. het pact Zeker Thuis gesloten en aangeboden aan wethouder Jan Nieuwenhuis. In het pact (hier te vinden: https://ap.lc/9VkRP) wordt ingezet op wonen in verbinding met elkaar, hofjes, buurtnetwerken en samenwerking zorg in de wijk. In samenwerking tussen vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionele organisaties proberen we langer zelfstandig leven mogelijk te maken en zo de dreigende zorgkloof door vergrijzing te overbruggen. De vergrijzing zet de komende decennia door en zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van het aantal senioren en daarmee ook van het aantal zorgbehoeftige senioren. Het is niet de verwachting dat de professionele voorzieningen zoals verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg gelijke tred houden met deze ontwikkeling. Dit wordt ook wel de zorgkloof genoemd. Het betekent dat naar de toekomst toe steeds meer senioren langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen. Het pact is ondertekend door Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, Activite, Marente, Buurtzorg, Radius, Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Vereniging Oegstgeester Hofjes, MeerWonen en het Sociaal Team Oegstgeest. Met het pact Zeker Thuis hebben de partijen afgesproken om samen te werken in drie projecten die gaan over levensloopbestendig wonen, vitale buurten en buurtgerichte zorg. Meerdere keren per jaar vergaderen de partijen over de voortgang van de projecten. Daarover wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrieven van de deelnemende partijen en dus ook in deze nieuwsbrief!

DOE-MEE-CAFÉ

Maandag 29 november 2021 16:00 tot 17:00 uur Met medewerking van Maryse den Hollander, adviseur bij het landelijk programma Eén tegen Eenzaamheid. Zij beantwoordt al je vragen over (de aanpak van) eenzaamheid. En…. voor iedere bezoeker van dit café, neemt de Sint een klein cadeautje mee! Het netwerk Samen tegen eenzaamheid moet het hebben van samenwerken: elkaar aanvullen, inspireren en stimuleren, afstemmen en doorverwijzen, dat is de kracht van een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid. Kom je ook? Je kunt zo binnenvallen maar het is fijn als je dat van te voren even meldt op: pannekoek@oegstgeest.nl Graag tot ziens op maandag 29 november in het Dorpscentrum, Lijtweg 9.

Koffie Thee een goed gesprek!

De Gemiva-SVG Groep biedt in het Dorpscentrum van Oegstgeest iedere eerste maandag van de maand, van 12.00 tot 13.30 uur, ruimte aan een kleine groep mensen met niet-aangeboren hersenlet- sel (NAH). Tijdens deze momenten, waar mensen met NAH bij elkaar komen, is er tijd voor fijne gesprekken en wordt er voor een lekkere lunch gezorgd. De kosten voor de lunch bedragen € 2,50. NAH Iemand met NAH ondervindt een breuk in zijn levenslijn als gevolg van schade aan de hersenen. Er was een leven vóór het hersenletsel en er is nu het leven ná het letsel. Er is vaak sprake van verlies, bijvoorbeeld van vaardigheden, herinneringen of karaktereigenschappen. Het is de kunst om de balans te vinden: beseffen wat iemand allemaal is kwijt geraakt en tegelijkertijd niet bang zijn om samen op zoek te gaan naar wat er wél lukt en wat nog meer kan. Meer informatie? Download de flyer: link naar de flyer Babs Palthe (06 153 383 35 / babs.palthe@gemiva-svg.nl) Eline van der Seijp (06 118 085 64 / eline.van.der.seijp@gemiva-svg.nl) Dorpscentrum Lijtweg 9 Oegstgeest

De blauwe PlusBus

De PlusBus in een nieuw jasje, De Blauwe Plusbus Gaat u mee? Mee met de blauwe PlusBus! Gezellig samen met anderen op stap om verschillende activiteiten te ondernemen. Dit betekent gezellig met elkaar boodschappen doen en winkelen, maar ook andere leuke uitjes. Bijvoorbeeld een kaasboerderij, een rondrit, het strand of een museum. Stichting Radius is een samenwerking aangegaan met Stichting Recreatie en Vervoer om samen voor de inwoners van .

SLIMMER naar een gezonde levensstijl!

SLIMMER naar een gezonde levensstijl! Vanaf september 2021 starten Fysiotherapie Maatschap Oud Oegstgeest samen met de diëtiste Annemarieke van Rijn van diëtistenpraktijk Di(e)eet gericht, de Gecombineerde Leefstijl Interventie, kortweg de GLI. Met dit project willen wij gemotiveerde mensen helpen hun leefstijl op een gezonde manier te veranderen. Uw huisarts vermoedt dat u een verhoogd gezondheidsrisico heeft door overgewicht. De huisarts adviseert u daarom mee te doen aan SLIMMER. Deze methode is een combinatie van aandacht voor voeding, beweging, en gedragsverandering.

Bezoek het Dorpskantoor op vrijdagmiddag

Ben je vaak alleen en heb je behoefte aan nieuwe contacten? Is jouw wereld ongewild erg klein geworden nu veel locaties dicht zijn en activiteiten niet doorgaan? Kom langs in het Dorpskantoor op vrijdagmiddag tussen 14.30 uur – 17.00 uur in het Dorpscentrum aan de Lijtweg 9. De Sociaal Makelaar Oegstgeest maakt je graag wegwijs in de sociale kaart van Oegstgeest. Er is vast een leuke activiteit die bij jou past! Of mail op sociaalmakelaar@oegstgeest.nl. Volg de Facebookpaginavoor leuke initiatieven en activiteiten.