Afgelopen zaterdag was een gedenkwaardige dag voor de gemeente Oegstgeest, aangezien wethouder Tim van Tongeren zijn handtekening zette onder het Zorgpact ‘Zeker Thuis’. Dit pact, opgesteld in 2021 in samenwerking met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, heeft als doel de bevordering van levensbestendig wonen, het creëren van vitale buurten en het leveren van hoogwaardige zorg aan huis. De markt waarop dit pact werd bekrachtigd, was een groot succes, en wethouder Van Tongeren benadrukte het belang van samenwerking, waarbij hij de deelnemers aan het pact prees voor hun inzet bij de organisatie van dit evenement.

Een opmerkelijke diversiteit aan organisaties droeg bij aan het succes van deze markt, met als doel het versterken van sociale contacten en het ondersteunen van inwoners om vitaal en gezond te blijven. Onder de deelnemende organisaties bevonden zich:

 • Groenoord Zorgt
 • Fleur de dag
 • Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest
 • Radius
 • NVVE
 • Notaris van de Oudeweetering
 • Pro-cura
 • Fysiotherapie Oud Oegstgeest
 • Fysiotherapie Boerhaaveplein
 • Sociaal Team Oegstgeest
 • Marente
 • Martha Flora
 • Vegro
 • Diverse sportgroepen: Pecos, Loopgroep, OGAV, OGC, Harttrimmers, Biljartcentrum
 • Zorgmies Teylingen Oegstgeest
 • LZLO
 • Bibliotheek Bollenstreek
 • Activite
 • Sport Medisch Centrum
 • Quazin
 • Buurtzorg
 • Samen Ergo
 • Dietist Die(eet)gericht
 • Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
 • Saar aan Huis

De boodschap van de dag was helder: blijf bewegen! Zelfs als dit betekent dat je elke dertig minuten een korte wandeling naar de keuken maakt. Tijdens de markt stond beweging centraal, met speciale aandacht voor sportmogelijkheden zoals bij de Biljartclub, PECOS, de harttrimmers of de Loopgroep Oegstgeest. Demonstraties van stoelgymnastiek lieten zien dat zelfs op hoge leeftijd bewegen mogelijk is.

Bezoekers van de markt waren positief over de geboden informatie en benadrukten het belang van tijdige voorbereiding en het kennen van beschikbare ondersteuningsopties. Maar bovenal willen ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven en regie houden over hun eigen leven. Deskundigen bevestigden dit advies: blijf bewegen, onderhoud sociale contacten en zorg goed voor jezelf door gezond te eten.

Deze succesvolle markt werd georganiseerd vanuit het Zorgpact ‘Zeker Thuis’. Ondertekenaars van dit pact zijn: Activite, Buurtzorg, Gemeente Oegstgeest, Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Marente, MeerWonen, Radius, Sociaal Team Oegstgeest, Vereniging Oegstgeester Hofje en het Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest. Samen dragen zij bij aan het realiseren van een vitale en zorgzame gemeenschap waarin inwoners kunnen gedijen en genieten van een lang en gezond leven. Het Zorgpact ‘Zeker Thuis’ blijft zich inzetten voor het welzijn van de gemeenschap en is vastbesloten om deze missie voort te zetten.