Naarmate men ouder wordt, neemt zowel de kans op het hebben van een chronische ziekte als de kans op het krijgen van een ziekte toe. Ziekte gaat vaak gepaard met het hebben van één of meer beperkingen. Beperkingen kunnen zowel lichamelijk, cognitief, als ook sociaal-maatschappelijk van aard zijn. Om kwaliteit van leven te behouden is het van belang om met alle betrokkenen, de oudere, mantelzorger(s) en professionals samen keuzes te maken over wat belangrijk is in de zorgverlening en hoe deze het meest efficiënt geboden kan worden.

Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, bestaande uit huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten, heeft een zorgprogramma ontwikkeld en afspraken gemaakt met ziekenhuizen, thuiszorg, gemeente Oegstgeest en het Sociaal Domein om zowel de zorg als de welzijnsaspecten voor ouderen te coördineren. Iedere partij speelt hierin zijn eigen rol. De huisartsen en de praktijkondersteuners kunnen u samen met de andere betrokkenen helpen uw zelfstandigheid te behouden om zo lang mogelijk in uw vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven.

Binnen het zorgprogramma zijn afspraken gemaakt hoe de verschillende zorgverleners samenwerken op het vlak van mobiliteit (valpreventie), risico op ondervoeding, cognitieve problemen/dementie, medicatie en de wensen van ouderen.

In het zorgprogramma maken we gebruik van verschillende meetinstrumenten. Bij kwetsbaarheid is er een afnemend functioneren op meerdere terreinen zoals bijvoorbeeld:
• Mobiliteit
• Lichamelijke fitheid
• Visus
• Gehoor
• Voeding/gewicht
• Comorbiditeit/polyfarmacie
• Cognitie
• Psychosociaal

Dit zorgprogramma is geschreven voor zowel thuiswonende ouderen als bewoners in het woonzorgcentrum. Ook kwetsbare ouderen onder behandeling van een specialist waarbij de huisarts de regie voert, vallen binnen het zorgprogramma.