Commissies

Binnen het wijksamenwerkingsverband Oegstgeest zijn er (medische) Kwaliteitscommissies. De taak van deze commissies is o.a. om de opzet van de kaders met betrekking tot de chronische zorg voor de partners van het wijksamenwerkingsverband vast te leggen, het gebruik en de resultaten ervan te evalueren en indien nodig bij te stellen. Daar waar wenselijk en mogelijk worden andere organisaties uit Oegstgeest betrokken bij de werkgroepen om kennis en kunde te delen. Speciale aandachtspunten voor de werkgroepen zijn: Eenzaamheid, Angst- en stemmingsstoornissen, overmatig alcoholgebruik onder 65-plussers.

Commissie Kwaliteit

  • Werkgroep Ketenzorg (Astma/COPD, Diabetes, CVRM)
  • Werkgroep Ouderzorg
  • Werkgroep Angst- en stemmingsstoornissen

Commissie Communicatie & ICT

  • Werkgroep Communicatie
  • Werkgroep ICT

Commissie Projecten

  • Werkgroep Positieve gezondheid
  • Werkgroep Jeugd
Stichting WSV Oegstgeest