Leiden, 1 oktober 2023 – Op 26 september jl. vond de zeer succesvolle scholing met het thema ‘Grensoverschrijdend Gedrag en Weerbaarheid’ plaats in de inspirerende locatie van De Nieuwe Energie in Leiden. Deze scholing, gericht op assistenten van apotheken, huisartspraktijken en fysiotherapeuten, trok 63 enthousiaste deelnemers uit diverse medische vakgebieden. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Wijksamenwerkings- verbanden Roodenburg, Oegstgeest, NoordenHaave en BosGasthuis. Het gezamenlijk organiseren van deze scholing bood waardevolle mogelijkheden voor interprofessioneel contact en kennisdeling. Dankzij financiële ondersteuning van het achterstandsfonds en de accreditatie-ondersteuning van Rijn en Duin, kon een boeiend en interactief programma worden geboden. Dit programma werd verrijkt door de bijdragen van twee deskundige sprekers: Fenno Moes, een trainer en acteur gespecialiseerd in agressie en grensoverschrijdend gedrag, en Erik van Bruggen, een GZ-psycholoog en docent.

De scholing was van bijzonder belang omdat een behoorlijk aantal van de assistenten in huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken en apotheken geconfronteerd wordt met agressie en grensoverschrijdend gedrag van patiënten. Deze gedragingen kunnen zich op diverse manieren manifesteren, variërend van verbaal geweld zoals schreeuwen en eisen stellen tot dreigementen, intimidatie en zelfs fysiek geweld. De impact van dergelijk gedrag is niet alleen significant voor de betrokkenen, maar strekt zich ook uit tot omstanders en de organisatie als geheel.

De scholing bood deelnemers waardevolle inzichten in hoe ze met dergelijke situaties kunnen omgaan, hoe ze escalaties kunnen voorkomen en welke rol zowel hun verbale als non-verbale gedrag daarin speelt. Het bewustzijn van hun eigen gedrag bleek cruciaal te zijn in de omgang met patiënten, en daarmee konden ze positieve invloed uitoefenen op de situatie.

De training concentreerde zich op praktijksituaties die assistenten dagelijks tegenkomen, zoals bij de receptiebalie, in de wachtkamer, tijdens bloedafname, in de apotheek en aan de telefoon. Deelnemers leerden verschillende vormen van agressie te herkennen en te onderscheiden, begrepen wat de-escalerend werkt en wat effectief is in het omgaan met conflicten. Maar bovenal, ze leerden over zichzelf.

Een opmerkelijk kenmerk van de scholing was de praktische benadering, waarbij deelnemers in staat werden gesteld diverse situaties te oefenen met behulp van een professionele trainingsacteur. Hoewel dit voor sommigen spannend kon zijn, was het vooral leerzaam en realistisch. Een veilige oefenomgeving werd gecreëerd, waarin deelnemers hun vaardigheden konden ontwikkelen en verbeteren, wat zowel leuk als nuttig bleek te zijn.

Al met al was de scholing ‘Grensoverschrijdend Gedrag en Weerbaarheid’ een groot succes, dat assistenten uit verschillende medische disciplines de tools en kennis bood om effectief om te gaan met de uitdagingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag in hun dagelijkse praktijk. Het initiatief van de wijksamenwerkingsverbanden, de subsidie van het achterstandsfonds en de professionele ondersteuning hebben gezamenlijk bijgedragen aan het welslagen van deze belangrijke scholing.