Artikelen door Sab4design

Dorpsdiner 26-1-2023

Donderdag 26 januari 2023,
driegangen diner met aandacht ontmoeting voor inwoners van Oegstgeest die je dit gunt, die dit verdient/nodig heeft!

Kom samen met je buur, je mantelzorger, etc.

Bijeenkomst in De Paulus over behandelwensengesprek

Wat vind je belangrijk voor de laatste levensfase? Wat moet er gebeuren als je onverhoopt iets overkomt of komt te overlijden? En hoe maak je dat bespreekbaar met naasten en de huisarts? Over deze en andere vragen gingen huisarts Caroline Groffen van Huisartsenpraktijk Poelgeest op 15 december in gesprek met een grote groep ouderen in Cultuurhuis De Paulus.

In het kader van het project ‘In gesprek met de burger’ heeft Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest in samenwerking met Transmuralis en WSV Support een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is om meer bewustwording te creëren rond palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase. Er was veel animo. “Het is belangrijk u nadenkt over wat u belangrijk vindt aan het einde van het leven en het is belangrijk om dat te doen als het nog goed met u gaat”, trapte huisarts Caroline Groffen af.

Meld je aan als Kerstengel! Doe jij (weer) mee?!

Stichting Present Leiden zoekt Kerstengelen die in de komende feestmaanden graag wat aandacht en liefde willen uitdelen aan mensen die net dat steuntje in hun rug goed kunnen gebruiken. Als Kerstengel word je gekoppeld aan iemand die in de tijd rond Kerst en Oud & Nieuw wel wat extra aandacht kan gebruiken.

Dag van de mantelzorg

dag van de mantelzorg! Mantelzorgers zijn onzichtbare helden!Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur.In de week van 10 november zetten wij de mantelzorgers in de schijnwerpers.Ben jij mantelzorger of ken je er één?Als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers nodigen de gemeentenLeiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude mantelzorgers van harte uit. Kies deactiviteit bij jou in de buurt!

in de OEGSTGEESTER COURANT

Woensdag 12 oktober kwamen het wijksamenwerkingsverband Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest met zo’n 40 (zorg)professionals bij elkaar in de grote zaal in het Dorpscentrum Oegstgeest om met elkaar in gesprek te gaan over de zorg voor de jeugd in Oegstgeest.

WSV Oegstgeest: ‘Wij zijn bewuster van onze positie als WSV’

Publicatiedatum: 24 oktober 2022 – 08:55 | Nieuws

Hoewel zorgverleners zijn opgeleid tot het praktische beroep zorg verlenen, wordt een langetermijnvisie en multidisciplinaire samenwerking steeds relevanter. In wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) wordt namelijk gevraagd om een koers en bestuurscompetenties. Om besturen hierin te ondersteunen hebben Rijncoepel en WSV Support samen met Reos en Zorg en Zekerheid een leergang voor WSV-besturen ontwikkeld.

De leergang besteedt aandacht aan planmatige, doelgerichte en goede samenwerking binnen de veranderende wereld waarin het WSV zich beweegt. In een set van vijf dagdelen gaan WSV-besturen aan de slag met vijf verschillende thema´s voor het eigen WSV, namelijk interne en externe omgeving; plannen maken; samenwerken; uitvoeren en monitoren en financieel management. De pilotgroep rond de module halverwege november af. De tweede en derde lichtingen lopen nog tot februari 2023. Per lichting doen er vier verschillende WSV-besturen mee met elk minimaal twee bestuursleden.

Start Met alle geweld een relatie – Leiden

Heb je een relatie (gehad) met een partner die snel jaloers is? Die zowel charmant als afwijzend kan zijn, vaak zijn/haar wil oplegt en je wel eens slaat, of daarmee dreigt? Voel je je vaak niet gewaardeerd of onzeker? Heb je het gevoel dat je vaak iets doet of juist achterwege laat om maar geen ruzie te krijgen? Ben je bang opnieuw in zo’n relatie terecht te komen? Dan is deze cursus misschien iets voor jou.

Ervaring leert dat geweld niet vanzelf stopt. Toch betekent deelnemen aan deze training niet automatisch dat je moet weggaan bij je partner of moet scheiden. Belangrijk doel van deze cursus is dat het geweld stopt of in de toekomst wordt voorkomen. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie. Onder geweld verstaan we:

Geen hokjesgeest in Oegstgeest!

Op 10 mei kwamen 16 mensen van 10 verschillende organisaties samen tijdens een lunch/werk bijeenkomst over eenzaamheid bij jongeren. Het werkatelier was georganiseerd vanuit het Preventieakkoord Jeugd i.s.m. Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest. Eenzaamheid onder jongeren krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht en is met name in de corona-periode een toenemend probleem gebleken. Wanneer een jongere voor langere tijd last heeft van eenzaamheid kan dit grote gevolgen hebben voor het welbevinden en de gezondheid.

Cursus tegen eenzaamheid nu ‘s avonds – start in mei

Iedereen heeft zich wel eens eenzaam gevoeld, dat is heel gewoon na een grote verandering in je dagelijkse sociale contacten. Metingen van de GGD vertellen ons zelfs dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking last had van eenzaamheid. Als de eenzaamheid niet minder wordt na een aantal maanden, is het tijd om aan de slag gaan. De cursus Creatief Leven helpt daarbij. Als je kiest voor deze cursus kies je voor verandering. Stap voor stap, dankzij acht wekelijkse bijeenkomsten en een werkboek, doe je ontdekkingen. Tijdens de bijeenkomsten met maximaal twaalf mensen wordt jouw proces versterkt en ondersteund. Elke week doen we iets creatiefs en positiefs. De cursus helpt je om een negatieve spiraal te voorkomen of te doorbreken. Je gaat je geleidelijk (weer) meer openstellen op een manier die bij jou past. Je krijgt minder last van eenzaamheid.

UITNODIGING VOOR DE OEGSTGEESTER SOCIALE KAART QUIZ

Doe je mee op 18 mei in het Dorpscentrum?Meld je nu aan!In Oegstgeest is echt van alles te doen. De Sociale Kaart wijst iedereen de weg naar de vele (vrijwilligers)organisaties en activiteiten op het gebied van welzijn en ondersteuning. Binnenkort is er een nieuwe sociale kaart in de vorm van een splinternieuw mooi magazine.Om dit te vieren organiseren we op 18 mei een Sociale Kaart Quiz.