Oegstgeester (zorg)professionals omarmen de jeugd

Woensdag 12 oktober kwamen het wijksamenwerkingsverband Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest met zo’n 40 (zorg)professionals bij elkaar in de grote zaal in het Dorpscentrum Oegstgeest om met elkaar in gesprek te gaan over de zorg voor de jeugd in Oegstgeest.

Het Wijksamenwerkingverband Oegstgeest moet ervoor zorgen dat de zorgverlening vanuit de verschillende disciplines (denk bijvoorbeeld aan huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten) georganiseerd worden, zodat de Oegstgeestenaren beter geholpen worden.

Bijna een kwart van de inwoners van Oegstgeest is jonger dan 18 jaar. Dankzij betrokken ouders en opvoeders, veel voorzieningen en gedegen onderwijs in Oegstgeest kan gelukkig een groot deel van de jeugd in veiligheid opgroeien.

Ondersteunen en investeren

Tegelijkertijd brengen opvoeden en opgroeien ook uitdagingen met zich mee. Dan is het belangrijk dat er de juiste ondersteuning geboden kan worden aan jongeren en hun ouders, bij voorkeur laagdrempelig en in een vroeg stadium, om (grotere) problemen te voorkomen.

Samenwerken en aandacht hebben voor de jeugd is van groot belang. Juist kinderen en jongeren bevinden zich in een hele belangrijke levensfase, zijn kwetsbaar, afhankelijk en leven in een onzekere tijd en onder hoge sociale druk. Het is belangrijk om met elkaar te investeren onze toekomst om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige jong volwassenen.

Tijdens een heerlijke maaltijd, gemaakt door de Leo Kannerschool, konden de diverse organisaties en zorgverleners in Oegstgeest echt kennismaken met elkaar, zodat er korte lijnen ontstaan en zij elkaar weten te vinden met een zorgvraag. Om de vaak complexe problematiek van jeugd goed op te lossen is een integrale benadering van de zorg essentieel en is het belangrijk dat zorg- en hulpverleners goed op de hoogte zijn van elkaars expertise en werkwijze.

Na de maaltijd hebben de aanwezige organisaties en zorgverleners de mogelijkheid gekregen om een pitch te houden en hun zorg-/hulpverlening onder de aandacht te brengen. De avond eindigde met een paneldiscussie over de samenwerking tussen de Oegstgeester huisartsen en de Jeugdteams Leidse Regio. Deze discussie ingeleid door wethouder Tim v. Tongeren en eindigde met een aantal afspraken en actiepunten voor de 3 partijen.

De bijeenkomst was een mooi begin om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te verstevigen en uit te breiden. Er zijn allerlei ideeën ontstaan die de komende tijd verder worden uitgewerkt in de multidisciplinaire commissies van het wijksamenwerkingsverband. Wijkmanager Veronique Wertenbroek kijkt terug op een zeer geslaagde avond.

Verbinding

“Heel fijn dat we nu live kunnen horen wat iedereen in huis heeft. Zo ontstaat echt verbinding, weten we elkaar te vinden en kunnen we de zorg afstemmen op elkaar”, sprak een van de deelnemers na afloop.

In de regio is het uniek dat al deze verschillende partijen bij elkaar aan tafel zitten en zich gezamenlijk inzetten voor de zorg voor de jeugd en samenwerkingsafspraken maken. Dit geeft vertrouwen in de toekomst van onze jeugd en voor Oegstgeest!

Voor meer informatie: www.wsv-oegstgeest.nl