Contact vanuit Huis

Kom je ook naar het online Doe-mee-Café?

Donderdag 24 februari

16.00-17.00 uur

In dit online Doe-Mee-Café ontmoet je andere Oegstgeestenaren, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de aanpak van eenzaamheid. Met deze keer onder andere: Informatie over de ontwikkelingen bij het meldpunt van Radius en meer informatie over ‘Contact vanuit huis’ .

Meld je aan via pannekoek@oegstgeest.nl

Iedereen is van harte welkom, graag tot 24 februari!

DOE-MEE-CAFÉ

Kom je ook naar het online Doe-mee-Café?

Donderdag 24 februari

16.00-17.00 uur

In dit online Doe-Mee-Café ontmoet je andere Oegstgeestenaren, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de aanpak van eenzaamheid. Met deze keer onder andere: Informatie over de ontwikkelingen bij het meldpunt van Radius en meer informatie over ‘Contact vanuit huis’ .

Meld je aan via pannekoek@oegstgeest.nl

Iedereen is van harte welkom, graag tot 24 februari!

Maak vrienden bij Join us

Maak vrienden bij Join us
Join us helpt jongeren die zich dag in dag uit alleen voelen en moeite hebben met het maken van vrienden. In Nederland is dat 8% van alle jongeren. Veel van hen weten niet hoe ze dat moeten veranderen. Join us brengt deze jongeren samen en maakt ze sociaal sterker.
Sociaal sterker worden
Join us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. In de gemeente Oegstgeest is Join Us voor de leeftijd 12-25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten de jongeren elkaar. Samen doen ze allerlei activiteiten die ze zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld.
Drempelvrees
“Ik vond het spannend om naar Join us te gaan. En ook een beetje stom!”, zegt Lisa (17 jaar). Ze vertelt: “Voordat ik naar Join us ging had ik geen vrienden. Ik wilde dat wel graag, maar wist niet hoe ik het moest aanpakken. Tot ik hoorde van Join us. Ik vond het een beetje stom om te gaan. Ik had toch geen probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in de groep en heb er leuke vrienden ontmoet waarmee ik afspreek, ook buiten Join us.”
Kom erbij. Join us!
Ken je of ben je iemand die hier meer over wil weten? Iedereen is van harte welkom! Jongeren kunnen zich gratis aanmelden via de website. Join de groep op jouw gewenste moment! Op www.join-us.nu vind je meer informatie en veel ervaringsverhalen van jongeren. 
Voor meer informatie neem contact op met: Kawa Mazoori op 06 48 96 94 03 kawa.mazoori@gro-up.nl

DIT IS OEGSTSGEEST: zorg voor elkaar

Titel: DIT IS OEGSTSGEEST: zorg voor elkaar
Oegstgeest is een dorp waar inwoners voor elkaar zorgen: het dorp telt een groot aantal vrijwilligers en zijn er veel actieve inwoners die zich inzetten voor hun dorpsgenoten. De coronacrisis duurt langer dan we willen, helaas. Ook voor komende maanden is het onduidelijk wat er aan ontmoetingen en activiteiten mogelijk is. We zetten voor u een aantal opties op een rij. Ook komende winter willen we voor elkaar zorgen!
Kijk hier voor de winterspecial!

Maatschappelijke organisaties Oegstgeest tekenen pact Zeker Thuis

Alle organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Oegstgeest hebben op 8 oktober jl. het pact Zeker Thuis gesloten en aangeboden aan wethouder Jan Nieuwenhuis. In het pact (hier te vinden: https://ap.lc/9VkRP) wordt ingezet op wonen in verbinding met elkaar, hofjes, buurtnetwerken en samenwerking zorg in de wijk. In samenwerking tussen vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionele organisaties proberen we langer zelfstandig leven mogelijk te maken en zo de dreigende zorgkloof door vergrijzing te overbruggen.

De vergrijzing zet de komende decennia door en zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van het aantal senioren en daarmee ook van het aantal zorgbehoeftige senioren. Het is niet de verwachting dat de professionele voorzieningen zoals verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg gelijke tred houden met deze ontwikkeling. Dit wordt ook wel de zorgkloof genoemd. Het betekent dat naar de toekomst toe steeds meer senioren langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen.

Het pact is ondertekend door Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, Activite, Marente, Buurtzorg, Radius, Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Vereniging Oegstgeester Hofjes, MeerWonen en het Sociaal Team Oegstgeest. Met het pact Zeker Thuis hebben de partijen afgesproken om samen te werken in drie projecten die gaan over levensloopbestendig wonen, vitale buurten en buurtgerichte zorg. Meerdere keren per jaar vergaderen de partijen over de voortgang van de projecten. Daarover wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrieven van de deelnemende partijen en dus ook in deze nieuwsbrief!

Dorpslunch

Samen eten is leuker dan alleen! Met dat motto organiseert de Gemeente Oegstgeest in samenwerking met het Dorpscentrum op zaterdag 9 oktober tussen 12.00 – en 14.00 uur een gezellige lunch. Veel mensen komen alleen, dus zie daar vooral niet tegenop! Het is juist een mooie manier om weer eens nieuwe mensen te spreken en te ontmoeten. De smakelijke lunch wordt verzorgd door de Leo Kannerschool en het Dorpscentrum. Er is muziek en gezelschap. Welkom! Graag aanmelden via www.oegstgeest.nl/oegstgeestontmoet of 06 83079884 (Sietske Steenbergen)

Oegstgeest Ontmoet

CURSUS CREATIEF LEVEN

Eenzaamheid los je niet op door alleen maar ‘onder de mensen’ te komen. Zeker niet als je er al langer last van hebt. Je voelt je dan niet zo fantastisch, daarom is vrienden maken niet makkelijk. Heb je langer dan een half jaar geleden een verandering meegemaakt die invloed had op welke mensen je om je heen hebt? Heb je het gevoel dat het je nu niet op eigen kracht lukt om weer plezier en beweging in je leven te krijgen? Of ben je bang de hoop te verliezen? Het is belangrijk dat je hier, met goede hulp, stap voor stap, verandering in gaat brengen. Als eenzaamheid blijft voortduren is het zaak de eerste stap te zetten. Creatief Leven helpt om een negatieve spiraal te voorkomen of te doorbreken en minder last van eenzaamheid te krijgen. Als je kiest voor deze cursus kies je voor acht bijeenkomsten en je gaat zelf aan de slag met een werkboek. Je gaat je geleidelijk (weer) meer openstellen op een manier die bij jou past. Het cursusprogramma wordt begeleid door een gecertificeerde specialist eenzaamheid. Er zijn voor deze cursus 12 plaatsen vrij.
PRAKTISCH – Het cursusprogramma Creatief Leven wordt (bij voldoende belangstelling) gegeven op 8 maandagmiddagen vanaf 25 oktober 2021, van 14.00 tot 16.30 uur in de Rehobothkerk, Lijtweg 1 te Oegstgeest. Als u wilt kunt u ook op vrijdagochtend 8 oktober naar de gratis vrijblijvende workshop komen. Bij de cursus betaal je 1 euro per keer (voor koffie/thee, niet verplicht). De cursus wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Oegstgeest.
AANMELDEN – Aanmelden voor de cursus van acht bijeenkomsten kan door het aanmeldformulier in te vullen via a.gijsman@hetnet.nl. Aanmelden kan ook na afloop van de workshop, door een formulier in te vullen, maar vol is vol. Aanmelden voor de workshop graag d.m.v. een e-mail met de namen van degenen die komen.

Koffie Thee een goed gesprek!

De Gemiva-SVG Groep biedt in het Dorpscentrum van Oegstgeest iedere eerste maandag van de maand, van 12.00 tot 13.30 uur, ruimte aan een kleine groep mensen met niet-aangeboren hersenlet- sel (NAH).
Tijdens deze momenten, waar mensen met NAH bij elkaar komen, is er tijd voor fijne gesprekken en wordt er voor een lekkere lunch gezorgd. De kosten voor de lunch bedragen € 2,50.

NAH
Iemand met NAH ondervindt een breuk in zijn levenslijn als gevolg van schade aan de hersenen. Er was een leven vóór het hersenletsel en er is nu het leven ná het letsel. Er is vaak sprake van verlies, bijvoorbeeld van vaardigheden, herinneringen of karaktereigenschappen. Het is de kunst om de balans te vinden: beseffen wat iemand allemaal is kwijt geraakt en tegelijkertijd niet bang zijn om samen op zoek te gaan naar wat er wél lukt en wat nog meer kan.

Meer informatie?
Download de flyer: link naar de flyer

Babs Palthe (06 153 383 35 / babs.palthe@gemiva-svg.nl)
Eline van der Seijp (06 118 085 64 / eline.van.der.seijp@gemiva-svg.nl)

Dorpscentrum Lijtweg 9 Oegstgeest

Haal je coronavaccinatie! Get your corona vaccine!

Elke zaterdag in september van 11.00 – 17.00 uur op het parkeerterrein aan de Lijtweg in Oegstgeest kunnen inwoners van Oegstgeest (12+) die nog niet gevaccineerd zijn zich laten vaccineren. Klik hier voor de flyer in het Nederlands  GGD A5 vaccineren Elke zaterdag in Oegstgeest LR

 

Every Saturday in September from 11.00 to 17.00 at the parking lot, Lijtweg in Oegstgeest every person who wants to get vaccinated (12+) can get their vaccine.

Link to the flyer GGD A5 vaccineren Elke zaterdag in Oegstgeest Engels LR