In Oegstgeest zijn we gestart met Lief & Leedstraten. In Lief & Leedstraten letten bewoners een beetje op elkaar en besteden wat extra aandacht aan straatgenoten als dat nodig is.

Het is een eenvoudige manier om wat voor je buren te doen. Een manier die van onderop werkt, een bewonersinitiatief is. Het belangrijkste kenmerk van het concept Lief & Leedstraat is eenvoud: één of meer bewoners in een straat (vaak gangmakers Genoemd) beheren een Lief & Leedpotje dat jaarlijks door de gemeente wordt gevuld met €150,-. Vanuit dit potje worden kleine individuele attenties betaald zoals een bloemetje, een reep chocola of een kaart voor een buur die ziek is of eenzaam, voor een nieuwe bewoner, voor een echtpaar dat 50 jaar getrouwd is enzovoorts. Het Lief & Leedpotje werkt natuurlijk het best als het bekend is in de straat. De gangmakers zorgen daarvoor.

In Oegstgeest starten we in 2021 met Lief & Leedstraten. Vanaf nu kunnen straten die belangstelling hebben zich aanmelden. Wilt u meer weten? Wilt u van uw straat een Lief & Leedstraat maken? Neem vrijblijvend contact op met Mirjana Pannekoek (pannekoek@oegstgeest.nl) of Sietske Steenbergen (sociaalmakelaar@oegstgeest.nl)