Een unieke, nuttige en gezellige bijeenkomst in Dorpscentrum Oegstgeest op woensdag 13 april in Dorpscentrum Oegstgeest. In de grote zaal gingen zo’n zestig (zorg)professionals, waaronder een groot deel van de Oegstgeester huisartsen, paramedici, vertegenwoordigers van Zorg & Zekerheid, gemeente Oegstgeest en het Sociaal Team, met elkaar in gesprek over ‘positieve gezondheid’, de vraag hoe zij samen Oegstgeest gezond kunnen houden en de (toenemende) druk op de eerstelijns zorg samen kunnen verminderen.

Door Willemien Timmers

De eerstelijns zorgverleners van het Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest hebben samen met de gemeente Oegstgeest en organisaties in het zogeheten Sociaal Domein de handen ineengeslagen om de zorg voor de Oegstgeestenaren overzichtelijker en beter georganiseerd te maken. Deze multidisciplinaire samenwerking is nodig in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt, maar waarin ook andere maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat de zorgvraag te groot wordt bij huisartsen en andere eerstelijns instanties. Door beter samen te werken met alle formele en informele (zorg)organisaties die het dorp rijk is, kan de druk op de zorg verlaagd worden en de juiste zorg op de juiste plek geboden worden.

In dit kader werd er woensdag ook een interactieve lezing over ‘Positieve Gezondheid’ georganiseerd. “Positieve Gezondheid gaat over veerkracht, verbinding en vertrouwen”, sprak Miriam de Kleijn (Institute for Positive Health), die de aanwezigen meenam in de mogelijkheid om met hulp vragende inwoners ‘het andere gesprek te voeren’ over hun algemeen welbevinden en aan de hand daarvan tot snellere en effectievere oplossingen te komen.

“Gezondheidsklachten staan zelden op zichzelf”, vertelde ook Veronique Wertenbroek, wijkmanager Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest. “Klachten die mensen hebben zijn meestal verbonden met allerlei aspecten en een ziekte heeft gevolgen voor meer dan het lichaam alleen. Om de beste zorg te kunnen leveren aan inwoners van Oegstgeest en Positieve Gezondheid goed op de kaart te zetten, is het belangrijk dat het wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, de Gemeente Oegstgeest en het sociaal domein samen optrekken, elkaars inspanningen versterken, de krachten bundelen en zich gezamenlijk inzetten voor alle inwoners.”

Er hing een positieve ‘vibe’ in de zaal, terwijl er ook zorgen werden geuit. “Wij maken ons net als iedereen zorgen”, sprak een vertegenwoordiger van zorgverzekeraar Z&Z. “De huisartsen geven aan te weinig tijd te hebben. En meer tijd kun je niet maken. We moeten het anders gaan doen, en op de één of andere manier tijd gaan creëren.”

“Door de juiste prioriteiten te stellen en goed te luisteren kun je soms consulten anders invullen of door een andere zorgverlener laten overnemen”, stelde een huisarts. Zij doelde hiermee bijvoorbeeld op het feit dat veel ouderen niet lekker in hun vel zitten vanwege eenzaamheid of zorgen. Dan lost het meten van de bloeddruk bijvoorbeeld niets op, maar een goed gesprek vaak wel.

Een medewerker van de stichting MEE (voor mensen met een beperking) stelde graag meer mensen te willen helpen, maar erg vertraagd te worden door al het papierwerk.

“We moeten ervoor zorgen dat zorgvraag af gaat nemen in Oegstgeest”, sprak een vertegenwoordiger van de organisatie Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest. “We moeten elkaar en onszelf helpen en bewust maken van positieve gezondheid, zodat de druk op de zorg afneemt.”

“We willen inderdaad toe naar ‘community building”, zei Sjors Gerritsen, directeur van Radius. “Zo kunnen we de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid vergroten.”

Van belang is dus dat door een toename aan samenwerking binnen alle Oegstgeester organisaties zorgpaadjes anders en efficiënter gaan lopen. “Dit zal vertrouwen vragen van de inwoners van Oegstgeest, want verandering is altijd moeilijk”, sprak één van de aanwezigen. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat er in Oegstgeest nu iets moois kan gebeuren.”

Veronique Wertenbroek keek na afloop samen met Sociaal Makelaar Sietske Steenbergen, zeer positief terug op de bijeenkomst waarin de verschillende Oegstgeester organisaties een begin maakten met het ‘ontdekken’ van elkaar en het praten over hoe ze verder willen samenwerken vanuit het concept Positieve Gezondheid. “Kijk om je heen en bedenk wie je volgende week wilt bellen om de samenwerking te verstevigen” sprak zij enthousiast. “En bel mij als wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest gerust over hoe we samen verder kunnen om positieve gezondheid hier in het dorp verder op de kaart kunnen zetten. Maar gebruik vooral het netwerk dat je vandaag hebt opgebouwd. Het is uniek dat eerstelijns zorg, zorgverzekering, gemeente, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en alle overige aanwezigen de tijd nemen om elkaar samen te ontmoeten om tot een gezonder dorp te komen.”

Wertenbroek bedankte de Leo Kannerschool voor de fantastische catering en alle aanwezigen voor hun enthousiasme. Ze schetste direct een tijdspad waarin er flink doorgepakt gaat worden. “We zijn als wijksamenwerkingsverband immers ambitieus en willen samen met de Oegstgeestenaren positieve gezondheid snel op de kaart zetten!’