Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband is verantwoordelijk voor besluiten en de dagelijkse gang van zaken binnen het WSV. Bij de besluitvorming zal het bestuur de samenwerkingspartners betrekken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Rogier van Geldre (huisarts): voorzitter
  • Michiel Grijsen (apotherker): penningmeester
  • Milja Matthijsen (huisarts): secretaris

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang en eindresultaten van het wijksamenwerkingsverband. Daarbij zijn de afzonderlijke bestuursleden aanspreekbaar op de toegewezen portefeuilles. Binnen het wijksamenwerkings-verband beperkt het bestuur zich tot de hoofdlijnen van beleid en bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.