Feestje bij oprichting ‘Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest’

Op woensdag 7 oktober kwam een aantal huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en een diëtist bijeen in de grote zaal van Dorpscentrum Oegstgeest om samen de oprichting van ‘Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest’ te vieren. De zorgverleners stonden stil bij het feit dat ze nauwer gaan samenwerken in het belang van de inwoners van Oegstgeest. Met het nieuwe samenwerkingsverband zal de zorgverlening multidisciplinair georganiseerd worden vanuit een één-loketgedachte, waardoor de zorg voor de Oegstgeestenaren overzichtelijker en beter georganiseerd wordt.

Huisarts Rogier van Geldre, voorzitter van de stichting, legde uit dat het belang van een ‘multidisciplinaire samenwerking’ in de zorg alleen maar groter is geworden. “Het aantal inwoners in Oegstgeest in de leeftijd van 45 tot 65 jaar loopt terug en het aantal 65-plussers neemt toe. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de mantelzorgers de komende jaren alleen maar zal toenemen.”

Logisch dat het van belang is dat er nauwer samengewerkt moet worden tussen de zogenaamde ‘eerstelijnszorgverleners’ onderling. “De zorg rond chronisch zieken, denk aan diabetes, astma en hart- en vaatziekten, moet verder gestructureerd worden en gemeentebreed worden opgezet.” Met de oprichting van het wijksamenwerkingsverband gaan de verschillende zorgverleners rondom een patiënt regelmatig overleggen en de zorg optimaal organiseren. “We willen echt een professionaliseringsslag maken”, benadrukt Van Geldre. “Voor patiënten wordt de zorg ook duidelijker als ze één aanspreekpunt hebben en de verschillende zorgverleners van elkaar weten wat er aan de hand is.”

Communicatie

Het samenwerkingsverband speelt ook een rol in de betere communicatie naar de inwoners van Oegstgeest toe. “Als de overheid wil dat wij bijvoorbeeld vol inzetten op de afname van overgewicht bij vijftigplussers, kunnen we gezamenlijk een strategie ontwikkelen en gezamenlijk onze patiënten benaderen. Dat is veel efficiënter dan dat iedere praktijk zelf het wiel moeten uitvinden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij maatregelen rondom corona of wellicht straks het oproepen van mensen voor een vaccinatie. Dat gaat veel soepeler en efficiënter als we samenwerken. We willen qua communicatie over gezondheidsklachten van reactief naar proactief.” Er is inmiddels een website in ontwikkeling voor het wijksamenwerkingsverband waarop de informatie van de beschikbare zorg in Oegstgeest terug te vinden zal zijn.

Anderhalvelijnszorg

Ook op een ander terrein is efficiëntie-winst mogelijk. “We willen ervoor zorgen dat, als het even niet hoeft, de patiënt Oegstgeest niet uit hoeft. We hebben binnen de diverse praktijken veel specialismen, maar dit is niet bij iedereen bekend. Zo zijn er huisartsen die in hun praktijk vasectomie uitvoeren of radiologische apparatuur hebben staan. Het wijksamenwerkingsverband gaat de beschikbare zorg in Oegstgeest goed in kaart brengen, waardoor het voor patiënten duidelijk wordt voor welke zorg ze in Oegstgeest terecht kunnen. Door de zorg waar mogelijk in Oegstgeest te bieden, is het niet altijd nodig om door te verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis en kunnen veel tijd en geld worden bespaard. Verwijzen naar een specialist in een ziekenhuis is kostbaar en de wachtlijsten zijn vaak lang.”

Zorgen voor alle Oegstgeestenaren wordt makkelijker als professionals dit samen met elkaar doen. “We zitten nu op de weg naar deze ‘anderhalvelijnszorg’ toe. Dat vraagt vertrouwen in elkaars kwaliteiten en de bereidheid je praktijk voor elkaar te openen.”

Sociaal Team

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om ook samenwerking op te bouwen met het Sociaal Team Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest. “We willen de zorginfrastructuur in de wijk versterken en daarmee de samenwerking met andere partijen zoals de thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties, GGZ en de ziekenhuizen in de regio verder optimaliseren.” De eerste oriënterende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Afstemming

Een goede afstemming tussen de zorgverleners is essentieel voor een goede zorgverlening. Door de introductie van het wijksamenwerkingsverband wordt de eerstelijnszorg in Oegstgeest samengebracht in één ‘gezondheidscentrum Oegstgeest’ met meerdere fysieke locaties. “Zo wordt het voor de patiënten overzichtelijker en laagdrempeliger. Doordat de eerste zorgverlener in een traject de gegevens vastlegt in het huisartsen-informatiesysteem (HIS), weten andere zorgverleners waar zij op kunnen inhaken. Door onderling afspraken te maken over bijvoorbeeld taakverdeling, verwijzingen of het gebruik van medicijnen, krijgen patiënten de juiste zorg en hoeven ze niet meer op pad op zoek naar de juiste behandeling”, aldus Van Geldre.

De samenwerking gaat ‘meer zorg voor minder geld’ brengen en zal het helpen bij het vroegtijdig signaleren van klachten of een ongezonde levensstijl bij mensen om zo meer gezondheidsklachten te voorkomen.

(Willemien Timmers)