Algemeen

Sociaal Team Oegstgeest | 071 – 519 14 99 (9.00 – 13.00 uur)

Gaat het om een WMO voorziening?

WMO (Gemeente Oegstgeest) | 071 – 519 18 19 (9.00 – 11.00 uur)

Heb je vragen over activiteiten of de sociale kaart?

Sociaal makelaar, 06 830 79 884; sociaalmakelaar@oegstgeest.nl

Dorpskantoor op vrijdagmiddag in het Dorpscentrum 14.30 – 17.00 uur

Wil je meer bewegen?

Beweegcoach Radius, Hanneke Wickel 06-32145841

Spreekuur dinsdag 10 – 12 uur (Haeswijkflat)

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka, 06 321 49 647, www.dorpskracht.nl

Vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl

Ben je mantelzorger?

Femke Vermeer, mantelzorgmakelaar Radius

06 13738023 f.vermeer@radiuswelzijn.nl

Ben je 55+?

Ouderenadviseurs Radius: Adinda Heemskerk & Laura Methorst

071 707 42 00

Algemeen Maatschappelijk werk

Open spreekuur, maandag, donderdag en vrijdag 09.00 – 10.00 uur (Rhijngeesterstraatweg 13b, achter het gemeentehuis); ook bereikbaar via Sociaal Team.

Voor mensen die willen praten over psychische problemen / wil je advies?

Suk Jae Hummelen, psychiatrisch verpleegkundige 06-20 57 95 98