Er bestaan allerlei regelingen, zoals het Jeugdfonds, die het mogelijk maken dat kinderen van ouders met een laag inko­men lid kunnen worden van een sport­club, een computer kunnen kopen en deel kunnen nemen aan het sociaal leven in en buiten ons dorp. Het Jeugdsportfonds van de gemeente vergoedt de kosten van lidmaatschap van een sportclub tot €225 per jaar. Voor het behalen van zwemdi­ploma A is er een extra vergoeding. Wil je kind dans-, muziek- of theaterles volgen? Daarvoor is er het Jeugdcultuurfonds. Ook volwassenen kunnen als ze weinig geld hebben, een financiële bijdrage ont­vangen om bijvoorbeeld lid te worden van de bibliotheek of van een sportvereniging.

Heb je vragen of wil je gewoon eens horen of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning? Bel dan gerust naar team Sociale Zaken via 071 – 519 18 30 tussen 09:00 en 11:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.oegstgeest.nl/inwoners