Vrijwilligers en een professionele beroepskracht van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Oegstgeest. “De vrijwilligers van VluchtelingenWerk Oegstgeest zorgen dat statushouders een warm welkom in Oegstgeest krijgen” zegt Koen van Niekerk, teamleider in Oegst­geest. “Wij begeleiden mensen met de huisvestiging, geldzaken, praktische za­ken zoals water en elektra, of het zoeken van een school of sportvereniging voor de kinderen. Soms zijn er ook juridische vragen over gezinshereniging.”

Iedere woensdag is er een druk bezocht spreekuur van 12.00-14.00 uur. Vrijwil­ligers staan klaar om statushouders die al langer in Oegstgeest wonen te helpen met hun vragen. Het is fijn als je vooraf een afspraak maakt via 071-5153133 of whatsapp op 06-82797835

Hulp nodig bij het leren van de Neder­landse taal? Er zijn vijftien taalcoaches actief in Oegstgeest. Statushouders die naast hun inburgering extra taalonder­steuning nodig hebben, krijgen een taal­buddy om Nederlands mee te oefenen.

Koen: “Mensen weten ons goed te vinden, het is altijd fijn om iemand een stap verder te kunnen helpen. Dan doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties in Oegstgeest”.