Zoals overal elders in Nederland heeft Oegstgeest een Adviesraad Sociaal Domein. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen en problemen op het gebied van welzijn, de Wmo, jeugdhulp, sport en participatie. Dit doet de raad met het oog op de belangen van de inwoners van Oegstgeest.

De adviesraad: “wij zitten in de haarvaten van Oegstgeest, weten wat er speelt, overleggen met allerlei organisaties. Wij baseren onze adviezen op deze kennis en ook op onze beroepsmatige expertise of interesse. Wij ervaren dat er naar ons geluisterd wordt en regelmatig neemt het College van B&W onze adviezen over”.

“Wilt u een vergadering bijwonen of aandacht vragen voor een onderwerp/probleem? De vergaderingen zijn openbaar. De agenda staat iedere zes weken in de Oegstgeester Courant en op de website van de gemeente. U kunt een onderwerp agenderen. Neem gerust contact op met ons”.

De adviesraad is te bereiken via email  adviesraadsdoeg@gmail.com

https://www.oegstgeest.nl/bestuur/het-college/adviesorganen/adviesraad-sociaal-domein