Onze praktijk biedt professionele en persoonlijke begeleiding en advies tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Met regelmatige controles, informatie en alle ruimte voor vragen worden jij en je partner zo goed mogelijk voorbereid op de bevalling en de tijd daarna, zowel medisch als mentaal. Bovendien bieden we begeleiding tijdens en na een miskraam: een ingrijpende gebeurtenis waar professionele steun en advies meestal zeer welkom zijn.

Bij het verlenen van onze verloskundige zorg (van kinderwens tot kraamperiode) willen wij jullie wensen, vragen en behoeften centraal stellen. Persoonlijke aandacht en begeleiding, en de mogelijkheid tot laagdrempelig contact met ons, als professionele zorgverleners, staat voorop. We streven naar grote deskundigheid op het gebied van de fysiologische zwangerschap en bevalling, op een gezonde en goede start voor moeder en kind.

Welkom!

Positieve gezondheid in de verloskundigenpraktijk

Zwangerschap en geboorte zijn momenten in het leven dat zaken veranderen. In de eerste plaats voor de vrouw die zwanger is, maar ook in haar relatie met partner, familie, werk en omgeving. De gezondheid van de vrouw is belangrijk om haar kind een goede start te geven. Haar psychisch en lichamelijk welbevinden vormen de basis voor het nieuwe leven van haar kind.

Door het volgen van de cursus positieve gezondheid, die georganiseerd werd door onze beroepsvereniging, leerden wij samen met de zwangere te kijken naar allerlei facetten van haar leven. Het hulpmiddel hiervoor is het. Al die facetten van het leven hebben met elkaar te maken. Gaat het op één punt niet goed, kan dat ook invloed hebben op het algehele welbevinden. Het mooie van het werken met spinnenweb is dat (in ons geval) de zwangere vrouw zelf bekijkt waar het nodig of wenselijk is dat iets in haar leven meer aandacht verdient en zo mogelijk verbeterd kan worden. Zij komt in beweging en ervaart daar zo hopen wij, ook regie. Natuurlijk kan de conclusie ook zijn dat het gewoon goed is.

Als er onderwerpen zijn die aandacht verdienen met name in de periode van zwanger zijn en bevalling en ook de periode daarna, kunnen wij als verloskundigen meedenken hoe die verandering tot stand kan komen of wat er nodig is bijvoorbeeld in de vorm van voorlichtingscursussen zoals een opvoedcursus, een cursus om fit en gezond te blijven in de zwangerschap, mentale ondersteuning, contact met mamagroepen, een steuntje in de rug, en allerlei leefstijladvies.

Het is heel plezierig dat heel veel hulpverleners en organisaties in Oegstgeest met het concept ‘positieve gezondheid’ en het inmiddels bekend wordende spinnenweb werken. Zo versterken we elkaar.

klik hier voor de website