Gemiva-SVG Groep

Ambulante Dienst

De Ambulante Dienst van de Gemiva-SVG Groep ondersteunt kinderen en volwassenen bij een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze ambulante begeleiders bieden individuele begeleiding, zodat je de regie over je eigen leven of die van je kind kunt (blijven) voeren.

Jeugd

Wij ondersteunen kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking en het gezin waarin zij wonen. Dit kan thuis zijn, maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of onderwijs. Ouders, verwanten of leerkrachten kunnen een beroep op ons doen voor praktische ondersteuning. Dat is hulp bij de verzorging van het kind en opvoedingsondersteuning. Het doel is om ouders te ondersteunen met hun zorgtaak. Daarnaast werken we met ouders aan de ontwikkeling van het kind. De invulling van begeleiding is divers, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en het gezin. Ook bieden wij opvoedondersteuning aan ouders die zelf een beperking hebben.

Volwassenen

Wij ondersteunen volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel thuis. Wij helpen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leven. De hulpvragen zijn zeer divers en liggen op praktisch, financieel  en sociaal gebied. Wij ondersteunen ook verstandelijk beperkte ouders met kinderen.

Wij helpen bij knelpunten in je dagelijks leven, zoals:

  • de administratie;
  • het structureren van de dag/week;
  • het aanvragen van hulpmiddelen;
  • het organiseren van het huishouden;
  • het aanleren van vaardigheden;
  • het opbouwen en onderhouden van sociale contacten;
  • contacten met officiële instanties;
  • de opvoeding van kinderen.

Iets voor jou?

Is dit misschien iets voor jou? Wil je meer weten

We informeren je graag. Je kunt contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling:

E: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

T: 088-2052400

W: https://www.gemiva-svg.nl/

Stichting WSV Oegstgeest