VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten in de regio Leiden. VTV biedt groepsactiviteiten aan die aansluiten bij de behoeften en wensen van de deelnemers. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Bovendien wordt gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking erbij te laten horen en volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij. De groepsactiviteiten worden mede ondersteund door vele vrijwilligers. De groepsactiviteiten zijn zeer divers van opzet.

Kijk voor de mogelijkheden op www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten/