Gezond en fit ouder worden?

De ervaring leert dat men over het algemeen minder gaat bewegen naarmate men ouder wordt. Activiteiten nemen af, waardoor ook de conditie lager wordt. Het kan problemen geven met traplopen, veters strikken, etc.
Ook kan het zijn dat u altijd veel aan sport heeft gedaan en nu graag verantwoord de conditie op peil wilt houden.
SeniorFit @ JENERGY: verantwoord en aangepast trainen in een groepje met leeftijdsgenoten onder begeleiding van
een ervaren trainer.
Onderzoek wijst uit dat het bewegen in een groep met leeftijdsgenoten beter werkt dan individueel of in gezelschap van andere leeftijdsgroepen. Als u lichamelijke klachten heeft, kunt u dit doorgeven aan de begeleidende trainer, zodat hier rekening mee gehouden kan worden en eventueel extra op ingespeeld kan worden.

Kijk voor meer informatie op: www.jenergy.nl