Incluzio ondersteunt u als mantelzorger

Uw hart luchten
Alleen al een keer met iemand praten die begrijpt wat u ervaart, kan een opluchting zijn. In dat gesprek krijgt u ook praktische tips en adviezen om beter met uw werk als mantelzorger te kunnen omgaan.

 

Praten met lotgenoten
Heel veel mensen in Oegstgeest hebben de zorg voor een ander. Met elkaar in contact komen helpt. Het is fijn om te horen dat u de enige niet bent die ervaart dat het een flinke verantwoordelijkheid is. En als ‘ervaringsdeskundigen’ kunt u ook elkaar ondersteunen met tips.

 

Een training volgen
Wat ook helpt: deelnemen aan de speciale trainingen die Incluzio organiseert voor mantelzorgers. In die training gaat het vooral om ú: hoe kunt u beter omgaan met de belangrijke taak waar u voor staat? Hoe voorkomt u dat het werk u niet te veel wordt? En waar kunt u bijtijds aankloppen voor hulp?

 

Informatie en advies
Er zijn meer mogelijkheden om wat zorg uit handen te geven dan u denkt. Zo kan de inzet van (extra) huishoudelijke hulp een optie zijn. Misschien zijn er mogelijkheden voor dagbesteding voor degene voor wie u zorgt. U kunt ook denken aan het verdelen van de taken met een andere vrijwilliger: respijtzorg noemen we die vervangende zorg. Onze mantelzorgcoach adviseert u over de beste aanpak voor uw situatie.

Contact met de mantelzorgcoach

Femke Vermeer, zij is te bereiken via 06-13738023 of Emailadres: fvermeer@incluzio.nl 

Kijk voor meer informatie over mantelzorg op de website van de gemeente Oegstgeest en de website van het sociaal team of https://incluzio.nl/oegstgeest