Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van de eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, kan het college beslissen tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners die een beperking, chronische lichamelijke, psychische of psychosociale problemen hebben. Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van de eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, kan het college beslissen tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening.

Wat betekent dat voor Oegstgeest?

Dit betekent dat bij hulpvragen meer dan voorheen gekeken wordt naar wat u wél kunt, en wat uw sociale netwerk hiertoe kan bijdragen. Voor sommige voorzieningen kan van u een eigen bijdrage worden gevraagd. In de WMO-beleidsregels staat precies voor welke voorzieningen dit geldt.

Welke voorzieningen vallen onder de Wmo?

  • Begeleiding individueel/begeleiding groep (dagbesteding, begeleiding activiteiten)
  • Huishoudelijke ondersteuning (Algemene en maatwerkvoorziening)
  • Vervoerskostenvoorzieningen (regio taxi, eigen auto)
  • Woningaanpassingen (drempelhulpen, deurdrangers)
  • Bruikleenvoorzieningen (rolstoelen, scootmobielen)

Wanneer u de verordeningen en beleidsplannen wilt inzien, vragen wij u contact op te nemen met 14071.

Heeft u vragen over de Wmo of heeft u al een voorziening?

  • Bel tijdens het Wmo-spreekuur van gemeente Oegstgeest met een van de Wmo-consulenten. T. 071-51 91 819 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur)
  • Heeft u nog geen voorziening op grond van de WMO en is dit uw eerste contact. Bel tijdens het spreekuur met een van de medewerkers van het Sociaal Team Oegstgeest. T. 071-51 91 499 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur).
  • sociaalteam@oegstgeest.nl
  • www.sociaalteamoegstgeest.nl

Aanvragen

Als u nog geen Wmo voorziening heeft kunt u een meldingsformulier invullen en opsturen. Vervolgens zal een van de medewerkers van het Sociaal Team Oegstgeest een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Indien uw melding leidt tot een Wmo-aanvraag, beslissen wij binnen 8 weken na de melding op de aanvraag.

Servicenorm

Voor dit product hanteren we servicenormen.