Sociaal Team

Het Sociaal Team Oegstgeest is de plek voor iedereen met een vraag over zorg en welzijn. De professionals in het team geven informatie, advies, kortdurende hulp en ondersteuning en leiden toe naar gespecialiseerde hulp en ondersteuning op maat.

  • Vragen, informatie en advies over zorg en welzijn
  • Ondersteuning voor mantelzorgers
  • Voorzieningen of hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • Mogelijkheden om anderen te ontmoeten of zelf actief te zijn
  • Ondersteuning bij het leven met een beperking
  • Gesprek over persoonlijke problemen of belemmeringen

In het Sociaal Team Oegstgeest werken professionals van verschillende organisaties samen: WMO-consulenten, ouderenadviseurs, een consulent op het gebied van lichamelijke en verstandelijke beperkingen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een verpleegkundig specialiste GGZ en een sociaal makelaar.

Meer informatie: www.sociaalteamoegstgeest.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers:

Algemeen

Sociaal Team Oegstgeest | 04071 (09.00 – 11.00 uur)

Receptie Radius | 071 – 707 42 00 (08.30 – 12.30 uur)

Via deze link kun je het contactformulier voor het Sociaal Team Oegstgeest invullen: https://www.oegstgeest.nl/melding-sociaal-team

Gaat het om een WMO voorziening?

WMO (Gemeente Oegstgeest) | 071 – 519 18 19 (9.00 – 11.00 uur)

Heb je vragen over activiteiten of de sociale kaart?

Sociaal makelaar, 06 830 79 884; sociaalmakelaar@oegstgeest.nl

Dorpskantoor op vrijdagmiddag in het Dorpscentrum 14.30 – 17.00 uur

Wil je meer bewegen?

Beweegcoach Radius, Hanneke Wickel 06-32145841

Spreekuur dinsdag 10 – 12 uur (Haeswijkflat)

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka, 06 321 49 647, www.dorpskracht.nl

Vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl

Ben je mantelzorger?

Femke Vermeer, mantelzorgmakelaar Radius

06 13738023 f.vermeer@radiuswelzijn.nl

Ben je 55+?

Ouderenadviseurs Radius: Adinda Heemskerk  06 32145812 | Rielle van Duin 06 10365833 6 | 071 707 42 00 (08.30 – 12.30 uur)

Algemeen Maatschappelijk werk

Open spreekuur, maandag, donderdag en vrijdag 09.00 – 10.00 uur (Rhijngeesterstraatweg 13b, achter het gemeentehuis); ook bereikbaar via Sociaal Team.

Voor mensen die willen praten over psychische problemen / wil je advies?

Suk Jae Hummelen, psychiatrisch verpleegkundige 06-20 57 95 98