Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren. De bijeenkomsten vinden om de zes weken plaats op zondag van 14.30 – 16.00 uur bij bij Monuta, Gitstraat 1 in Leiden

www.nabestaandencafeleiden.nl/