Met bijzondere mensen aan tafel!

Woont U in Oegstgeest, bent u meestal alleen of vindt U het gewoon gezellig om met andere bijzondere mensen te eten, dan bent U van harte welkom aan tafel!

Voor meer informatie zie: www.iedereenisbijzonder.nu