Het Hart&Vaatcafé is dé ontmoetingsplek voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten en andere belangstellenden. Medische experts van het LUMC en Alrijne Ziekenhuis geven actuele informatie over hart- en vaataandoeningen en bezoekers kunnen hun ervaringen delen.

Kijk voor data op en meer informatie https://hartlongcentrum.nl/