Gilde SamenSpraak Leiden e.o. (GSSL) is een vrijwilligersorganisatie die Nederlandstaligen in contact brengt met anderstaligen. Wij helpen iedereen die Nederlands als 2de taal spreekt en zijn taal wil verbeteren, expats, vluchtelingen en mensen die willen inburgeren. Wij zoeken een geschikte taalcoach die past bij de individuele behoefte. Kijk op www.gildesamenspraakleiden.nl/