Geestlijke verzorging

Centrum voor levensvragen

Geestelijke verzorging kan worden ingeschakeld door huisartsen en verpleegkundigen voor de begeleiding van cliënten: 1. die ouder zijn dan 50 jaar; 2. die palliatieve zorg ontvangen (en hun naasten!). Ook voor kinderen die oncologische zorg krijgen is geestelijke verzorging beschikbaar, en voor hun ouders/mantelzorgers. De bekostiging loopt via Transmuralis en is voor de cliënten gratis. Voor het inschakelen van geestelijk verzorgers kan men terecht op de website www.centrumlevensvragenzhn.nl daar zijn alle beschikbare geestelijk verzorgers te vinden (evenals informatie over hun specifieke deskundigheid)

Stichting WSV Oegstgeest