Expertisecentrum Uniek heeft multidisciplinaire zorgpraktijken op meerdere locaties in de Randstad en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden logopedie, kinderfysiotherapie, kind- en jeugdpsychologie, orthopedagogie, dyslexiebehandelingen, speltherapie, rots & water trainingen en remedial teaching. Heeft u een zorgvraag of wilt u meer weten?, bel 085-877 22 32, of kijk op onze website: https://expertisecentrum-uniek.nl

Logopedie voor taal- en spraakproblematiek bij kinderen

De logopedist behandelt communicatiestoornissen die veroorzaakt worden door stem-, spraak-, taal-, slik- en gehoorproblemen. Als een kind moeite heeft met taalontwikkeling, uitspraak, luisteren, onthouden van verhalen/zinnen/woorden of (netjes) eten en drinken, kan een logopedist helpen.

Fysiotherapie voor hulp bij motoriek en schrijfproblemen

Een (kinder)fysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. De (kinder)fysiotherapeut kan hierbij helpen.

Kinder- en jeugdpsychologie

De kinderpsycholoog is er voor kinderen van 4-18 jaar en hun ouders en is gespecialiseerd in het behandelen van problemen bij:

  • Aandacht- en concentratieproblemen: bijvoorbeeld zorgen van school over werkhouding, motivatie, AD(H)D
  • Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen en intelligentie
  • Sociale contacten: zoals problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten en autisme-onderzoek
  • Emotionele problemen: zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid
  • Psychosomatische klachten: zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid