Samen werken aan zorg voor mensen met dementie 
Het Expertisecentrum Dementie heeft als doel kennis en expertise over dementie te vergroten. We delen onze kennis en ervaring over dit onderwerp met andere zorgprofessionals, cliënten en hun naasten. Zo kunnen we in ons werkgebied van binnenuit persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten stimuleren. 

Deelnemers
Het Expertisecentrum Dementie is opgericht door zorgorganisaties ActiVite en Topaz, met financiële steun van het zorgkantoor van Zorg & Zekerheid.Vanuit onze voortrekkersrol in de regio Zuid-Holland Noord op het gebied van dementie willen wij samenwerking stimuleren en zo versnipperde zorg en ondersteuning tegengaan. ActiVite en Topaz leveren vele uren zorg per jaar, bieden scholing en opleidingstrajecten en zijn actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Door deze bijzondere positie kunnen we wetenschap, onderwijs en praktijk beter op elkaar laten aansluiten met het Expertisecentrum Dementie

Werkwijze
In onze samenwerking delen we zowel feiten als ervaring. Zo maken we gebruik van elkaars expertise op het gebied van dementie. Daarnaast sluiten we als Expertisecentrum Dementie aan bij wetenschappelijk onderzoek, waardoor we die expertise vergroten. We signaleren hiaten en verbetermogelijkheden in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten in de regio. Vervolgens vertalen we dat naar nieuwe diensten, die aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en professionals.https://activite.nl/expertisegebieden/dementie/expertisecentrum-dementie/