Knooppunt Ketenzorg

Het Wijk Samenwerkingsverband Oegstgeest werkt in regionaal verband samen met andere zorggroepen en paramedici in het Knooppunt Ketenzorg.


Het Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Cliënten en zorgprofessionals kunnen hierdoor rekenen op goede, herkenbare en voorspelbare zorg. Voor meer informatie www.knooppuntketenzorg.nl

Logo Alt Text